Bilder Kommer!Edel Grepsløs

Spesifikasjoner

- 19mm MDF Grepsløs front malt med fem strøk valgfri NCS farge
- 18mm tykkelse skrog
- dekksider, foringer og sokler males
- skuffer og skap leveres med BLUM dempe-beslag